LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

HEDEF, MİSYON VE VİZYON

HEDEFİMİZ

Enstitümüz; kendi konusunda iyi yetişmiş, mezun olduğunda mesleğinin gerektirdiği bilgilerine hakim, İngilizceyi etkin kullanabilen ve uluslararası standartları yakalamış, bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdar, analitik düşünebilen, sorun çözebilen, iletişim becerileri yüksek, meslek etiğine bağlı Bilişim Teknolojileri, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği, Psikoloji, İşletme, Girişimcilik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, İnşaat Mühendisliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik programı mezunu olmanın standartlarını evrensel ölçütlerde yakalamış bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

MİSYONUMUZ

Enstitümüzün misyonu “eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik, girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirilmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmak”tır. 

Enstitümüz, bu misyonu doğrultusunda, kendisini eğitim, araştırma ve topluma hizmete adamış bir yükseköğretim kurumuna bağlı akademik birimdir. 

Enstitümüz, misyonunu gerçekleştirmek için çeşitli kurum, kuruluş ve paydaşlarla iş birliği yaparak, etkin, yaratıcı ve sürekli öğrenmeye önem verir.

Sürdürülebilir mükemmellik ve inovasyon felsefesini temel alarak, akılcı, üretken ve sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak akademik anlamda donanımlı ve dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde etki sahibi bireyler yetiştirmek

Üniversite – kamu – sanayi işbirliklerinden yapılanacak köprüler ile topluma ulaşmak ve bu yolla, bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasını teşvik etmektir.

Üniversitenin misyonu olan “Eğitim, bilimsel araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik ve topluma hizmet yoluyla, insani değerlerin geliştirilmesine, insan yaşamının iyileştirilmesine ve geleceğin tasarımına katkıda bulunmak” görevi doğrultusunda, "çağın gereklerine uygun lisansüstü programlarla, bireysel ve kurumsal eğitim ve öğretim taleplerini karşılamak ve Türkiye'nin akademik kadrosunun gelişimine katkı sağlamaktır".


VİZYONUMUZ

Enstitümüz,  Üniversitemizin“ geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite” olma hedefi doğrultusunda faaliyet göstermektedir.

Enstitümüz, bu amaca ulaşmak için; gelecek 10 yıl içinde, öğretim verdiği alanlarda, bilimsel araştırma, yayın ve öğretim kalitesi ile, Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversitelerinin  Lisansüstü Eğitim Enstitüleri arasına girmeyi hedeflemiştir.

Araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destek veren bir anlayışı benimsemiş, ulusal ve uluslararası alanda, eğitim ve araştırma yönünden tanınır ve ayırt edilir bir eğitim kurumu olmak.

Toros Üniversitesi'nin, “geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite” olma hedefi doğrultusunda, lisansüstü eğitim ve öğretimde bölgenin tercih edilen enstitüsü olmak, lisansüstü programlar ile bölgenin kamu ve özel sektör gelişimine katkıda bulunmak ve ulusal ve uluslararası üniversitelerle programlar geliştirmek suretiyle üniversitenin uluslararası tanınma hedefine katkı sağlamaktır.Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi