LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

MÜDÜRÜN MESAJI

Sevgili Gençler,

Toros Üniversitesi, 07 Temmuz2009 tarih ve 27281 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 23.06.2009tarihinde, TBMM’de kabul edilen, 5913 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. Maddesi uyarınca, 28.03.1983tarih ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na Ek Madde 111ile Mersin Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur.
Aynı kanun ile Toros Üniversitesi’nin, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulmuştur.
28 Mart 2020 tarihli ve 31082sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 27 Mart 2020 tarihli ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 ucu maddesi gereğince Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatılarak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. 

Üniversitelerimizin görevi, ülkemizin ihtiyacı olan üstün kalitede, insan gücü yetiştirmenin yanı sıra, bilimsel çalışma ve araştırma kadroları oluşturmak, bu kadrolara uluslararası alanda seçkin bir yer kazandırmak olup,  Lisansüstü eğitim ve öğretim kalitemizin yükseltilmesi, mevcut koşullarımızın öğrencilerimizin lehine artırılması adına Enstitümüzün vizyon ve misyonu temelinde belirlenmiş amaçlar dinamik ve donanımlı bir ekip ile hayata geçirilmeye devam etmektedir.

Yeni lisansüstü programlar açma çabasına ek olarak, yeni bilgilerin ve uygulamaların programlara dahil edilerek mevcut programların sürekli güncelleştirilmesi, eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi hedefimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Diğer taraftan, lisansüstü eğitim ve öğretim fırsatlarının toplumun her kesimi için erişilebilir hale getirilmesi, üniversitelerin bir diğer sosyal sorumluluğudur. Bu anlayışa dayalı olarak Toros Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, bir yandan bölgesinin ihtiyaç duyduğu yeni programları açmak, diğer yandan da bu programları dileyen herkese erişilebilir kılmak anlayışlı ile görevini sürdürmektedir.

Enstitümüz, Öğrencilerimizin başarısının bizim başarımızı yansıtacağına inanarak hazırladığımız programlarımıza, öğrencilerini bu yeni dünyanın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatmayı, onları küresel yarışa her yönüyle hazır rekabetçi profesyoneller olarak yetiştirerek bilime, araştırmaya, gelişime katkı yapmayı amaçlamaktadır. Birlikte çalışmaktan ve öğrencilerimizin başarılarına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi