LOJİSTİK

Hakkında

Meslek Yüksekokuluna bağlı LOJİSTİK BÖLÜMÜ 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Lojistik Programı, tüm lojistik yöntemlerini bilen ve sektörel hâkimiyeti olan, kalifiyeli elemanlar yetiştiren eğitim programı ve buna paralel faaliyetlerden oluşmuş eğitim süreci sunulmaktadır. Lojistik Bölümünü icra edebilmek için planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması, pratik davranma ve doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip olması, zamanı iyi kullanabilmesi, insanlarla iyi iletişim kurabilme becerisine sahip olması, ileri görüşlü, tedbirli ve dikkatli olması gerekir.

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili lisans programlarına devam ederek lisans eğitimlerini tamamlama şansına sahip olmaktadır.

PROGRAMIN AMACI

Lojistik programları, lojistik firmalarının ilgili departmanlarında, çeşitli sanayi kuruluşlarının satın alma, pazarlama, lojistik ve dış ticaret departmanlarında, liman İşletmelerinin sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilgili departmanlarında ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici yetiştirerek sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili lisans programlarına devam ederek lisans eğitimlerini tamamlama şansına sahip olmaktadır.

Ayrıca bu programda,

- Düşünme becerilerini geliştirerek onları yerel ve küresel sorunlara duyarlı kılmayı;

- Öğrencilerin mesleki konularda merak ve araştırma kültürünün artması, sorumluluk duygularının artması

- Lojistik Programı sektörel açıdan gereksinim duyulan uygulama çalışmalar sektörel işletmelerin bünyesinde gerçekleştirilmeleri hedeflerimiz arasındadır.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi