MEKATRONİK

Hakkında


Mekatronik programı, makine, elektronik, bilgisayar ve otomasyon alanlarına dayanan disiplinler arası bir programdır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak günümüzde mekanik sistemler yerini makine, elektronik, bilgisayar ve otomasyon alanlarını içeren bilgisayar kontrollü sistemlere bırakmıştır. Bu nedenle bu gelişmelere uyum sağlayacak, ülkemizin bölgesel ve küresel gücünü kuvvetlendirerek daha ileriye taşıyacak nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. Bu programın amacı, sektörlerde kullanılan disiplinler arası teknolojik ürünlerin tasarımı, üretimi, bakım ve onarımı konularında bilgi ve becerili nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.


Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümüne bağlı olan Mekatronik Programı 2019 yılında kurulmuş ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde akademik faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim süresi 2 yıl olan programın eğitim dili Türkçe’dir. Programın ders planlamasında 3+1 eğitim modeli uygulanmaktadır.  Öğrenciler 3 yarıyıl teorik ve uygulama dersleri alırken 1 yarıyıl sadece mesleki uygulama dersi adı altında ilgili sektörlerde deneyim kazanmaktadırlar. Bu programı başarıyla tamamlayan mezun öğrenciler “Mekatronik Teknikeri” unvanını alırlar.

Öğrenci mezuniyet için gerekli 120 AKTS kredisini tamamlayacak şekilde ders almalı ve bu derslerden başarılı olmalıdır. Genel Akademik Not Ortalaması, 2.00'ın üzerinde olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.


Mekatronik teknikerleri birçok sektörde, mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. Teknolojik ürünlerin tasarımı, üretimi, bakımı, onarımı ve işletilmesi konularında mekatronik mühendisleri ile teknisyenleri arasında görev alarak köprü oluşturmaktadırlar. Ayrıca, mekatronik teknikerleri çalışma alanları ile ilgili kendi iş yerlerini de açabilirler.


Mekatroniğin ilgi alanlarından bazıları şunlardır:

 • - Elektrik
 • - Elektronik
 • - Makine
 • - Haberleşme
 • - Robotik
 • - Kontrol ve Otomasyon
 • - Otomotiv
 • - Biyomedikal Cihazlar
 • - Mikro Sistemler
 • - Bilgisayar Destekli Tasarım, Modelleme ve Üretim

Mekatronik programı disiplinler arası bir önlisans programı olduğundan mekatronik teknikerlerinin dikey geçiş sınavı ile birçok 4 yıllık lisans programlarına geçiş imkânları vardır. Mekatronik mezunlarının geçiş yapabileceği programların bazıları şunlardır:

 • - Elektrik Mühendisliği
 • - Elektronik Mühendisliği
 • - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • - Makine Mühendisliği
 • - Endüstri Mühendisliği
 • - Sistem Mühendisliği
 • - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • - Mekatronik Mühendsiliği
 • - İmalat Mühendisliği
 • - Uzay Mühendisliği

Bunlara ek olarak mekatronik mezunları açıköğretim fakültelerinde bulunan programlara da başvurabilmektedir. Mekatronik mezunlarının geçiş yapabileceği açıköğretim programlarından bazıları şunlardır:

 • - İşletme
 • - İktisat
 • - Kamu Yönetimi
 • - Maliye
 • - Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • - Uluslararası İlişkiler
 • - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler
 • - Konaklama İşletmeciliği
 • - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi