MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

KALİTE POLİTİKAMIZ 

Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu olarak kalite politikamız; öğrencilerimizin bilgiye hâkim, pratikte hünerli, evrensel standartlarda mesleki yeterliliğe sahip meslek elemanları ve teknikerler olarak ülkemizin aydınlık geleceğine kazandırmaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi