MESLEK YÜKSEKOKULU

MYO KALİTE HEDEFLERİMİZ

Kalite politikamız çerçevesinde oluşturduğumuz hedefler:

- Yılda 1 kere danışma kurullarının görüşleri de dikkate alınarak, programların Eğitim-Öğretim Planlarının güncelliğini sağlamak,

- Çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, bölüm/programların, girişimci ve yenilikçi mesleki uygulamalarla ilgili, yılda en az 1 faaliyette bulunmasını sağlamak,

- Eğitim-Öğretim ve idari alandaki hizmetlerin sunulmasında sürdürülebilirliği sağlamak için; her eğitim-öğretim döneminde en az 1 defa Akademik Kurul toplantısı yapmak,

- Mesleki eğitimin gelişimine yönelik stratejileri belirlemek amacıyla, bölümlerin, Meslek örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve diğer paydaşlar ile en az 1 işbirliği protokolü yapması,

- Mesleki uygulamaya yönelik belirlenmiş stratejileri planlamak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, her programda en az 1 yarıyıl ve haftada en az 8 saat uygulama eğitimini yaptırmak,

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi