MİMARLIK BÖLÜMÜ

Hakkında


Mimarlık lisans programı mezunları mimarlık alanında mimar olarak çalışabilecekleri gibi bu alanda araştırmacı ve akademisyen olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimlerine de devam edebilirler. Mimarlık akademik ve teknolojik gelişmeler içinde geniş ve etkili bir yere sahiptir. Mimarlık doğrudan kendi alanındaki akademik ve teknolojik gelişmeler yanında diğer alanlardaki akademik ve teknolojik gelişmelerde de belirleyicidir. Bunlar arasında  bilgisayar ve bilişim, iletişim, mekatronik, inşaat mühendisliği, çevre, iç mimarlık, endüstri tasarımı ve daha birçok alan bulunmaktadır. Mimarlık yurt içinde ve yurt dışında örnekleri çok sayıda olan yaygın bir disiplindir.

Toros Üniversitesi, kuram-kılgı (teori-pratik) ikilisi öğrenci odaklı ve bilgiyi değil ona ulaşma yöntemlerini ele alan, sosyal ağırlıklı üniversite kimliğini öne çıkaran bir sistemle geleceğin üstün nitelikli tasarımcılarını yetiştirmektedir.

Toros üniversitesi konularında deneyimli ve uygulama birikimli meslek insanları ile eğitim ve öğretimi beraber ele almakta ve mezunlarına iş garantisi vermektedir. Mezunların aranan kimlikte eğitimleri için üniversite yönetimi ve öğretim elemanları hiç bir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Özellikle Türkçe öğretim eğitim seçilmesi öğrencinin üniversitede verilenleri hızlı algılaması ve yorumlayarak kendine kazandırmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanında evrensel birikimlere adaptasyon için mesleki teknik alanda İngilizce öğrenmeleri 4 yıl içinde programla bütünleşik çözümlenmiştir. Böylece çağdaş tasarım öğretisinin en kolay ve pratik yolu öğrencilerimize hazır hale getirlmektedir.

Toros Üniversitesi’nin bütün programlarında izlenen öğrenme yaklaşımını aktif öğrenmeye dayanan bir öğrenme yaklaşımıdır. Öğrenci yaparak öğrenir.

 

Öğrencinin genel beceriler ve mesleksel beceriler edinmesi sağlanır. Genel beceriler arasında takım çalışması, iletişim becerisi, sunum yapma, yabancı dil bulunur. Önerilen programdan mezun olanların mezun olur olmaz elinden iş gelir olması hedeflenmiştir. Önerilen programın diğer bir özelliği araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı olmasıdır. Aktif öğrenme ve proje bazlı öğrenme araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliğin temelidir. Programda lisans düzeyinde araştırmaya önem verilir.

 

Programda seçimlik girişimcilik dersi vardır. Önerilen programın diğer bir özelliği ise esnek yapısıdır. Program seçimlik dersler bakımından zengindir. Öğrenci kendi ilgi alanına göre seçimlik dersler alarak kendisini farklılaştırabilir, özel ilgi alanları geliştirebilir, kendisini kendi ilgi alanında geliştirebilir. Öğrenci diğer programlardaki esneklikten de yararlanarak yandal ve çift anadal yapabilir.

 

Programda yer alan öğretim üyeleri, verilen dersler ve yapılan araştırma anlamında sürekli işbirliği halinde olacaktır. Öğretim elemanlarının bir çoğu yurt içinde ve dışında önde gelen üniversitelerde eğitim almışlardır. Toros üniversitesinin bulunduğu coğrafyada kuvvetli mimarlık örnekleri azdır; bu durum programa avantaj sağlamaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi