MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

DEKAN'IN MESAJI

TOROS Üniversitesi Mühendislik Fakültesi geleceğin iş insanlarını ve teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Amacımız, mezunlarımızı küreselleşen dünyanın gelecekteki problem çözücüleri ve proje liderleri, meslek ahlakına sahip, yurt ve dünya sorunlarını temelden kavrayan birer profesyonel olarak yetiştirmektir.

Genelde TOROS Üniversitesi’nin özelde ise Mühendislik Fakültemizin program yapısı, çağdaş ve demokratik eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren ve bütünleyici eğitim felsefesini benimseyen öğrenci odaklı bir yapıdır.

 Eğitim felsefemiz, öğrencilerimizin disiplinler arası çalışmalara katılmasına, sanayi ve hizmetler sektörü ile iç içe uygulamalı eğitim yaptırılmasına, onları öğrenen toplulukların birer asli mensubu olmanın önemini fark ettirmeye ve hazırlayacakları bitirme projeleri ile kişisel farklılıklarını ortaya çıkarabilme yeteneği kazandırmasına dayanmaktadır.

Lisans eğitiminde öğrencilerimizin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarını sağlayan ve araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler müfredatımızın ayrılmaz birer parçasıdır.

2011-2012 eğitim–öğretime yılında öğretime başlayan Mühendislik Fakültesi, öğrencilerine lisans düzeyinde, uluslararası kalite ve standartlarda, İngilizce mühendislik eğitimi sunmaktadır.

Bilgisayar ve Yazılım, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve İnşaat Mühendisliği olmak üzere dört mühendislik bölümünden oluşan “Mühendislik Programına”  öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler bu programlara ÖSYM tarafından yapılan sınavlar sonucunda Matematik-Fen türünde elde ettikleri başarı puanı ile yerleştirilmektedir

Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fakültemiz Endüstri Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği anabilim dallarında tezli, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi ile Enformasyon Teknolojileri bilim dallarında tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir.

Öğrencilerimize sağladığımız ilave olanaklarla onlara kurum içi yatay geçiş fırsatı tanınmakta ve böylece üniversite yaşamlarının ilk yılı sonunda yapabilecekleri yanlış bir tercihin, onların yaşam boyu mutsuzluk sebebi olmasını engellemeye çalışmaktayız.

Bölümlerimizdeki öğrencilerimize yandal ve çift anadal programlarının yanı sıra, dilerlerse kendi alanlarında ve seçecekleri bir ek alanda genişlik ve derinlik sağlayan seçmeli ders seçenekleri sunmaktayız.

TOROS Üniversitesi’nin çok sayıda Avrupa üniversitesi ile imzalanmış olduğu ERASMUS değişim ortaklığı anlaşması mevcuttur. Bu kapsamda Fakültemizin öğrencileri ERASMUS değişim programlarından faydalanabildikleri gibi, Avrupa üniversitelerinden öğrenciler de Üniversitemize değişim öğrencisi olarak gelmektedir.

TOROS Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin lisans düzeyindeki eğitiminin temel hedefleri özetle şunlardır:

• İngilizceyi en üst düzeyde kullanabilen,

• Mesleki alanının, temel bilgi ve becerilerini edinmiş,

• Analiz, sentez, tasarım ve uygulama yeteneklerine sahip,

• Ekip halinde çalışabilen,

• Öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış, demokrasiyi özümsemiş, insan haklarına saygılı, meslek ahlakı sahibi,

• Bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilen ve bilgisayar teknolojisinden yararlanmasını bilen mühendisler yetiştirmektir.

Fakültemiz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren sekizinci yarıyılda “Uygulamalı Mühendislik/İntörn Mühendislik uygulamasına başlamış ve başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Bu uygulama ile nitelikli bir temel mühendislik eğitimi yanında, öğrencilerimizin uygulama ihtiyacı iş hayatı içinde tamamlamaktadır.

Geleceğin mühendis adaylarını TOROS Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ayrıcalıklı birer üyesi olmaya davet ediyoruz.

TOROS Üniversitesinde geçireceğiniz öğrencilik hayatı size yalnızca mesleki mükemmellik kazandırmayacak, ayrıca kendinizi sanatsal, kültürel ve entelektüel etkinlikler içerisinde bulacağınız bir “şehir üniversitesi” öğrencisi olma fırsatı sağlayacaktır.

Uygulamalı mühendislik eğitimi için öğrenci kabul edecek işyeri yöneticilerine de değerli katkıları için şimdiden teşekkür ederiz. Mezunlarımız sizin aday elemanlarınızdır. Gelişmelerine ne kadar katkıda bulunursanız sizin ve ülkemizin o kadar yararına olacaktır.

Son söz olarak mezunlarımızın ve öğrencilerimizin “Eğitimin Ötesinde Yaşamın İçinde” olmalarını dilerim.


Prof. Dr. Adnan MAZMANOĞLU

Dekan V.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi