MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kendi konusunda iyi yetişmiş, mezun olduğunda elinden iş gelen, mesleğinin gerektirdiği fen ve matematik, mühendislik bilimleri ve kendi mühendislik alanının bilgilerine hakim, problemlere yalnız teknik açıdan değil, sosyal, çevresel ve ekonomik açıdan bakan, takım çalışmasına yatkın, İngilizce’ye hakim, iletişim becerileri yüksek, meslek etiğine bağlı, dünya vatandaşı mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Mühendislik programları hazırlık sınıfı hariç dört yıllık programlar olup bu programlardan mezun olanlar mühendis ünvanı ve lisans diploması alırlar.

Toros Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak, uygulamaya dönük ve proje bazlı olarak yapılır. Öğrenci yaparak öğrenir. Bu amaçla ders programında yer alan derslerin birçoğu uygulamalı derslerdir. Programda ayrıca proje dersleri bulunur.

Mühendislik programlarının önemli bir bileşeni deneyimsel (experiential) öğrenmedir. Deneyimsel öğrenme öğrencinin çalışma yaşamının içine girerek öğrenmesidir. Deneyimsel öğrenme endüstri stajı, co-op (bir çeşit uzun süreli staj), endüstri ile proje yapma gibi biçimlerde yapılır.

Mühendislik ders programları temel fen ve matematik dersleri, ortak mühendislik dersleri, kendi mühendislik alanının dersleri, sosyal bilimler dersleri, bilgisayar ve iletişim becerilerine yönelik dersler, İngilizce dersleri ve serbest derslerden oluşur.

2011-2012 akademik yılında şu programlar açilmaktadir: Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ve Yazılım Mühendisliği.

İletişim Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyomühendislik programlarının yer alması öngörülmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi