ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Dış Dokümanlar

DD-01- 2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU.pdf

DD-02- TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ.pdf

DD-03- TOROS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ.pdf

DD-04- ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ.pdf

DD-05-Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 

DD-06- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.pdf

DD-07-Toros Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi.pdf

DD-08- Toros Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi.pdf

DD-09- Toros Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönergesi.pdf

DD-10- Toros Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi.pdf

DD-11- Toros Üniversitesi Erasmus Programı Yönergesi.pdf

DD-12- Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi.pdf

DD-13- Toros Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi.pdf

DD-14-Toros Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Esasları.pdf

DD-15-Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri Başarı Derecelendirme Esasları.pdf

DD-16-Toros Üniversitesi Lisans-Önlisans Programları Öğrenim Ücretlerine İlişkin Mali Usul ve Esaslar.pdf

DD-17-Toros Üniversitesi Lisansüstü Öğrenim Ücretlerine İlişkin Mali Usul ve Esasları.pdf

DD-18-GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ EK MADDE 1 YATAY GEÇİŞ UYGULAMA İLKELERİ

DD-19- Standart Dosya Plani.pdf

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi