ÖĞRENCİ

YÖNERGELER VE ESASLAR

YÖNERGELER

** Toros Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi.pdf

** Toros Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi.pdf

** Toros Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönergesi.pdf

** Toros Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi.pdf

** Toros Üniversitesi Erasmus Programı Yönergesi.pdf

** Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi.pdf

** Toros Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi.pdf

** Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönerge.pdf

** Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi.pdf

** Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Pratik Çalışma ve Staj Yönergesi.pdf

** Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi.pdf

EK-1 İİSB Fakültesi Staj Başvuru ve Kabul Formu.doc.doc

EK-2 Taahhütname - İİSB Fakültesi.docx.docx

EK-3 Staj Defteri -  İİSB Fakültesi.doc.doc

EK-4 Staj Yapılan Kurum-Kuruluş Stajyer Değerlendirme Formu -  İİSB Fakültesi.docx.docx

EK-5 Staj Süreci Akış Şeması.docx.docx

** Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi.pdf

EK-1 Müh. Fak. Staj Başvuru ve Kabul Formu (2).doc

EK-2 Taahhütname.docx

EK-3 Müh. Fak. Staj Defteri.doc

EK-4 Müh. Fak. Staj Yapılan Kurum-Kuruluş Stajyer Değerlendirme Formu.docx

EK-5 Müh. Fak. Staj Raporu (1).doc

EK-6 Staj Süreci Akış Şeması.docx


ESASLAR

** Toros Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Esasları.pdf

** Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğrencileri Başarı Derecelendirme Esasları.pdf

** Toros Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uygulamalı Eğitim Derslerinin Usul ve Esasları.pdf

EK-1 İİSBF. Fak. Uygulalamalı Eğitim Dersi Başvuru ve Kabul Formu.doc.doc

EK-2 Taahhütname İİSBF Uygulamalı Eğitim.docx.docx

EK-3 Uygulamalı Eğitim Defteri - İİSBF.doc.doc

EK-4 Uygulamalı Eğitim  Yapılan Kurum-Kuruluş Değerlendirme Formu -  İİSB Fakültesi.docx.docx

EK-5 Uygulamalı Eğitim Danışman Kontrol Formu -  İİSB Fakültesi.docx.docx

** Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (4+1) Uygulama İlkeleri.pdf

** Toros Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (4+1) Uygulama İlkeleri.pdf

** Toros Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Esasları.pdf

** Toros Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar.pdf

EK-Kısmi Zamanlı Öğ.Çalıştırma-Sözleşme.doc

** Toros Üniversitesi Öğrenci Yurdu İdare ve İşletme Esasları.pdf

** Toros Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları İçin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Mali Usul ve Esaslar.pdf

** Toros Üniversitesi Lisansüstü Programları İçin Öğrenim Ücretlerine İlişkin Mali Usul ve Esaslar.pdf

** Alan Dışı (Disiplinlerarası) Derslerin Yürütülmesi Esasları.pdf

** Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj/Uygulamalı Ders Esasları.pdf

** Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İntörn Uygulama Esasları.pdf

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi