REKTÖRLÜK

REKTÖRLÜK

REKTÖRÜN MESAJI


SEVGİLİ VE ÇOK DEĞERLİ TOROS  ÜNİVERSİTESİ AİLESİ,

Toros Üniversitesi’ndeki rektörlük görevime 27 Ağustos 2020 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktayım. Sevgili öğrencilerimiz, hocalarımız ve idari personelimiz başta olmak üzere; üniversitemize hizmet etmiş tüm rektörlerimizi, üniversitemize değer katan tüm mezunlar ve çalışanlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Toros Üniversitesi’ni ulusal ve uluslararası alanda öncü olan ve sıralamalarda üst sıralarda bulunan; ülkemizin kalkınmasına, yerli ve milli üretimlerine çok daha fazla katkı veren, inovatif ve proaktif yaklaşıma sahip girişimci bir üniversiteye dönüştürmek en büyük hedefimizdir.

On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023), ülkemizin her alanda verimliliğini artırarak milli teknoloji hamlesiyle daha fazla değer üreten bir ekonomik kalkınma süreci benimsenmiş, refah artışı ve süreklilik arz eden gelişmişlik yönelimi öncelikli amaçlar olarak ortaya konmuştur.

Üniversite olarak hedefimiz dijital çağı yakalamak ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi birikim ve araştırma-geliştirme çıktılarına ulaşmak olacaktır. Bu süreç, öğrenci odaklı bir bakış açısıyla mezunlarımız adına istihdamı kolaylaştıracak projelerle de desteklenecektir.

Bu bağlamda Toros Üniversitesi’ndeki rektörlük görevimi ülkemizin kalkınma vizyonu ve önceliklerini gözeterek yöneteceğim. Daha önceki rektör yardımcılığı ve sanayi kuruluşlarında yaptığım yöneticilik görevlerinde elde etmiş olduğum hem akademik hem saha tecrübelerim, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, teknoloji transfer ofisinin hayata geçirilmesi, yeni eğitim programlarının geliştirilmesi, start-up projelerinin hazırlanması, çok çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi gibi birikimler Toros Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki konumunun güçlü bir şekilde yükseltilmesi hedeflenerek değerlendirilecektir.

Sevgili Toroslular,

Zamanı yakalayalım. Dijital çağı ve bize sunacağı fırsatları kaçırmayalım. Tüm gücümüzle çalışarak hep birlikte Toros Üniversitesi’ni hedeflerine ulaştıralım, ulusal ve uluslararası alanlardaki yerimizi güçlendirelim.

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Ömer ARIÖZ

Rektör

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi