SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

GENEL BİLGİLER

GENEL  BİLGİLER  • Toros Üniversitesi, 07.07.2009 tarih ve 27281 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.06.2009 tarihinde TBMM’de kabul edilen 5913 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. Maddesi gereği 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na Ek Madde 111 ile Mersin Eğitim Vakfı tarafından Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuş olup, 16/06/2020 tarihli 31157 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 15/06/2020 tarihinde 2546 Sayılı Yürütme ve İdari Bölümü Cumhurbaşkanı Kararı ile kabul edilen ve Bazı Yükseköğretim Kurumlarına bağlı olarak enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve akademik birim kurulması, kapatılması, birleştirilmesi veya adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu ve ek 158 inci maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39 uncu gereğince Yüksekokulumuz Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değişikliğe uğramıştır.


  • Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) çatısı altında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi adına açılan programlardan, Sağlık Yönetimi Bölümü 2014, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü 2015, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2018 yılında öğrenci almaya başlamış ve Yüksekokulumuzun Fakülte olmasıyla birlikte mevcut bölümlerimize 2020 yılında ilk öğrencilerini almaya başlayan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüde eklenmiştir. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü ise 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Hemşirelik Bölümü olarak isim değişikliğine uğramıştır.


  •  Fakültemiz, İlk mezunlarını Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) çatısı altında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 3 bölümde öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti vermeye devam etmiş ve 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı içinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne öğrenci alınması önerilmiştir.


  • Fakültemiz bünyesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibari ile kadrolu 2 Profesör, 2 Doçent, 11 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 21 öğretim elemanı görev yapmaktadır.


  • Fakültemizde, 2020 yılı itibari ile 1 Fakülte Sekreteri ve 2 Memur olmak üzere toplam 3 idari personel görev yapmaktadır.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi