SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MiSYONUMUZ VE ViZYONUMUZ

Misyonumuz

Eğitim ve öğretimde araştırıcı, sorgulayıcı, analitik, kavramsal ve eleştirel düşünceye sahip, alanlarında yeniliklere açık ve algılayıcı, yorumlayıcı, iletişim becerileri gelişmiş, etik kurallara bağlı kalarak bilgi kullanan, yaşam boyu eğitim bilinci gelişmiş, sağlık alanında yapıcı, yaratıcı, seçkin sağlık yöneticisi ve sağlık personeli yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Öncelikle bölgemizin ve devamında ülkemizin sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde başat rol oynayan, önümüzdeki yıllarda bünyemize katacağımız yeni bölümler (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, vb.) ile en üst düzeyde eğitim vererek, yetiştirdiği seçkin ve sürekli kendini geliştiren öğretim elemanları ile örnek gösterilen, sektörünün öncüsü, sürekli değişen ve değiştiren bir fakültesi olmaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi