SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TEMEL DEĞERLERİMİZ VE HEDEFLERİMİZ

Hedeflerimiz

Sağlık Bilimleri Fakültesi, misyonuna ve vizyonuna ulaşmak için; gelecek 10 yıl içinde, eğitim verdiği alanlarda, bilimsel araştırma, yayın ve öğretim kalitesi ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasına girmeyi ve sağlık kuruluşlarını yönetecek ve görev alacak bilgisi, becerisi ve ideali olan, yabancı dili iyi derecede kullanan, üretime dönük girişimcilik yeteneğine sahip, iletişim ve liderlik becerileri gelişmiş, mesleği için gerekli ilke, kavram, bilgi ve becerilerle donanmış, sağlık sektörünün tüm aktörlerini yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Değerlerimiz

Akademik mükemmeliyet ve akademik  etki

  • Yüksek kalitede eğitim ve araştırma
  • Yaşamları değiştiren ve bilgiyi derinleştiren bilim
  • Yaratıcılık ve yenilikçilik
  • Geleceğe odaklanma

Kapsayıcılık, çeşitlilik, dürüstlük,  açıklık

  • Hoşgörü ve fikirlerin serbest değişimi
  • Toplumsal (sosyal) ve uluslararası yükümlülük
  • Her bireyin yeteneğine ve bakış açısına saygı
  • Akademik özgürlük ve sorumluluk
  • Etik davranış, çağdaş ve evrensel değerlere saygı

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi