SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Hakkında

Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Sağlık Kurumları Yönetimi Bölümü 2014-2015 eğitim ve öğrenim yılında akademik eğitimine başlamıştır.

Türkiye’de ve Dünya’da yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler, özel sağlık kurumlarının çoğalması ve resmi sağlık kurumlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilme gereğinin giderek daha fazla hissedilmesiyle Sağlık Kurumları Yönetimi alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç artarak devam edecektir.

Sağlık Kurumları Yönetimi Lisans Programı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri, uygulama ile ilişkili olarak gelecekteki çalışma ortamına hazırlanma amacına yönelik olarak hazırlanmaktadır. Buna ilaveten, sağlık kurumları yönetimi alanında veya ilişkili bir alanda bir yüksek lisans programı için bir zemin oluşturmaktadır. Sağlık kurumları yönetimi alanında kazanılan uzmanlık bilgi seviyesi ile uyumlu olarak, uygulamaya dayalı bir eğitim modeli hedeflenmiştir.

Sağlık Kurumları Yönetimi Programı genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi (işletme, muhasebe, ekonomi hukuk), sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisi (sağlık hizmetleri yönetimi, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık kurumlarında finansal yönetim, sağlık kurumlarında maliyet muhasebesi, sağlık kurumlarında karar verme yöntemleri, sağlık ekonomisi, sağlık planlaması, sağlık politikası, sağlık hukuku, sağlık kurumlarında pazarlama vb.) ve becerisi (alan uygulaması) kazandıran derslerden oluşmaktadır. 

Programın süresi dört yıl olup,  toplam kredisi 240 AKTS’dir. Ders programlarının bir kısmı kamu ve özel hastanelerde uygulama ve staj şeklinde yürütülmektedir. 

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi