SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Tanıtım

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TORSEM) 28542 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na bağlı olarak 28 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Toros Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimizin amacı ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında kalan alanlarda eğitim, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, bu alanlarla ilgili araştırma ve yayınlar yapmak, bu sayede üniversitemizin kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin geliştirilmesini sağlamaktır.

TORSEM; kamu kurumları, özel sektör, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ile kişilerden gelen talepler doğrultusunda düzenlemekte olduğu mesleki eğitimler,kurslar, seminerler, kongreler, sertifika programları, sergiler, eğitim fuarları ve kültürel faaliyetlerle yaşam boyu öğrenme anlayışına sahip birbirim olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Dünya standartlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi hedefleyen merkezimizde bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunulurken,diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iş gücü yetiştirilebilmektedir.

Üniversitemizin kalite ve standartlarının sürekli gözetildiği eğitim programlarımızda, teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli bilgi vebecerileri kazanmaları hedeflenmekte ve kursiyerlerin kariyer gelişimine katkı sağlanmaktadır.

Bu çerçevede merkezimiz, kişisel eğitimlerin yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşları ile yurtdışındaki kişi ve kurumlara ihtiyaç duydukları alanlarda,ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminer ve konferanslar düzenlemekte; bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamakta ve bu alanda üniversitemiz olanaklarının tanıtımını yapmaktadır.


MİSYON:

  •      Toplumun ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda uluslararası düzeyde eğitimler ve etkinlikler düzenlemek,
  •      Akademisyenlerimizin deneyim ve uzmanlık alanlarından faydalanarak danışmanlık hizmetleri sağlamak,
  •       Bireylerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini artırarak ülkemizin   yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek,
  •      Sürekli eğitim bilincini yaygınlaştırmak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini sürdürülebilir kılmaktır.

 

VİZYON:

  •        Güncel eğilimler doğrultusunda sürekli kendini yenileyen, ulusal ve uluslararası platformlarda kabul gören, alanında lider bir eğitim ve araştırma merkezi olmaktır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi