TOPLUMSAL KATKI PROJELERİ

Amacı

Toros Üniversitesi'nde eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, akademik ve idari personellerinin yürütücülüğünde, toplumun herkesimine yönelik eğitim, konferans/seminer vb. faaliyetlerin Sektör/STK ve diğer tüzel/şahıs kuruluşları işbirliği ile düzenlenmesine yönelik olup toplumsal duyarlılığı artırmak, toplumsal farkındalığı arttırmak, hizmet kalitesi ve verimliliği artırmak gibi topluma yönelik amacı kapsamaktadır.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi