TOPLUMSAL KATKI PROJELERİ

Kimler Başvurabilir?

Toros Üniversitesi'nde eğitim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler,akademik ve idari personel başvurabilir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi