TOPLUMSAL KATKI PROJELERİ

Teşvikler

İstenen formatta hazırlanarak başvurusu yapılan standart projeler, Proje Koordinasyon Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucunda gerekli görüldüğünde, proje ayrıntılı değerlendirme yapılması amacıyla birim tarafından belirlenen proje değerlendirme jüri üyelerine gönderilir. Komisyon gerekli gördüğü zaman üniversite içinden veya dışından jüri seçebilir. Jüri üyelerinin belirlenmesinde, üniversitedeki bilim dalları arasında bir dengenin bulunması göz önünde bulundurulur. Komisyonda alınan kararlar, Rektörün onayı ile kesinleşir. Onaydan çıkan yazı, Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na, bilgi için ilgili birime (Fakülte/Yüksekokul) ve projede adı geçen kişiye tebliğ edilir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi