ULUSLARARASI TİC VE LOJİSTİK TOPLULUĞU

Topluluğun Amacı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu Üyelerinin:

Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

Sektörü Tanımak

Sektördeki gelişmeleri araştırmak

Trendleri takip etmek

Kişisel gelişim bilinci kazandırmak

Mülakat öncesi ve sonrası eğitimleri ve becerileri kazandırmak

Sektörün farklı çalışma sahalarını tanıtmak

Kariyer Planlaması


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi