UYGULAMALI EĞİTİM

UYGULAMALI EĞİTİM

TOROS  ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ  İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İNTÖRN UYGULAMASI 

Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi “İşletme”, “Uluslararası Finans” ve “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” bölümlerinin ders müfredatlarının son yarıyılında (8. Yarıyıl) yer alan “Uygulamalı Eğitim (İntörn)” dersi, bölümündeki derslerini tamamlamış öğrencilerin son dönemlerini (Yaklaşık 4 ay -70 iş günü kesintisiz olarak) sanayide/sektörde geçirecek olan mezun durumundaki öğrenciler için geliştirilen yeni bir yaklaşımdır. İntörn işletme dersi bir İntörn uygulaması olup “staj” değildir.  Staj uygulamasının çok ötesinde, sanayi ve hizmet sektöründe bir işletmeci gibi görev almak ve çalışmalara katılmaktır. Üniversitede aldıkları teorik ve pratik eğitimlerinin üzerine direkt olarak sektördeki uygulamaları da ekleyerek İşletmeci olarak sektöre çıkmaya hazır olarak eğitilmektedirler.

Fakültemiz bölümlerindeki İntörn uygulaması ülke içinde özgün bir proje durumundadır. Anadolu’da bulunan endüstrileşmiş şehirlerin en büyük sorunu yetişmiş insan gücü sorunudur. Bu bölümlerden mezun olanlar genellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Büyükşehirlerdeki kurumlarda işe başlamaktadırlar. Bu bağlamda Anadolu’da yetişmiş insangücü eksikliği sorun yaratmaktadır. İntörn uygulaması sayesinde hem işletmecilerin yeni kurumlarda işe başlamaları hem de firmalarla intörnler arasında ileriye yönelik iş akitlerinin yapılmaya başlaması Türkiye için ve Çukurova Bölgesi için istihdam bakımından önemli bir kazanım durumundadır. Hem yeni mezunlara iş yaratılması hem de sanayinin ihtiyaç duyduğu insangücü açığının kapatılması önemli bir aşama durumundadır.

ÖĞRENCİ AÇISINDAN İNTÖRN UYGULAMASININ ÖNEMİ;

İntörnler, teorik olarak aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Bu doğrultuda öğrencilerin sektörü ve firmaları yakından tanıması da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca intörnler çalıştıkları firmadan belirli bir referans alarak avantajlı bir duruma gelmekte, uygulamanın sonucunda özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar.

BÖLÜMLER AÇISINDAN İNTÖRN UYGULAMASININ ÖNEMİ;

Stajdan çok farklı bir uygulama olan intörn uygulaması ile Fakültemiz bölümleri ve firmalar arasında eşgüdüm artacak, mezun öğrencilerin firmalara ve topluma sundukları katma değer yükselmiş olacaktır. Ülkemizde nitelikli eleman sorunun çözümüne bu projenin önemli bir katkısının olacağı öngörülmektedir. Bu uygulama aynı zamanda Üniversite-Sanayi ve Toplum içiçeliğini ve işbirliğini geliştirmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi