YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KALİTE POLİTİKAMIZ, MİSYONUMUZ , VİZYONUMUZ VE HEDEFLERİMİZ


Kurumumuzda belirli kalite standartlarının temelini oluşturmak ve sağlamlaştırmak için Kalite El Kitabı, öğrencilerimizin kurumumuza adaptasyonunu kolaylaştırmak için Öğrenci El Kitabı ve akademik personelimize yardımcı olması amacıyla  Personel El Kitabı hazırlanmıştır.

Dersleri, öğretim yöntemleri, personel eğitimi, personel ve öğrenci performans değerlendirmeleri, ölçme-değerlendirme yöntem ve kaynaklarıyla, Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, vizyonu ve misyonuyla tam uyumlu bir eğitim- öğretim programı uygulamayı kendine gaye edinir. Kalite politikamız, öğrencilerin akademik ihtiyaçlarının öğrenme programı tarafından eksiksiz bir şekilde karşılandığını ve sonuçların okulumuzun hedefleriyle uyumlu olduğunu güvence altına alır. Kalite politikamız yüksek standartlarda bir eğitim sürecinin devamlılığını sağlamak amacıyla tüm birimlerde durum değerlendirmeleri yapılmasını ve böylece öğrencilerin ihtiyaçlarıyla tutarlı bir hizmet sunmanın yanı sıra, kurumumuzun ulusal dil öğretim standartlarıyla uyumlu kalmasını sağlar. Kalite politikamız, kalite döngümüzden beslenerek vücut bulur.
Misyonumuz;

Toros Üniversitesi, Yükseköğretimin lideri olma, tüm bilimler alanında çağdaş olma, eğitimde yenilikçi olma ve araştırmaya yön verme felsefesini benimsemiştir. Sloganımız “Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde” dir. Yabancı Diller Bölümü’nün temel hedefi öğrencilerimize yüksek standartlarda İngilizce eğitimi sunmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için, öğrencilerimize kendi ana dallarında ve kariyerleri sırasında akademik çalışmalarını etkin bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için dört beceriden (okuma-anlama / yazma / dinleme / konuşma) oluşan bir düzeyde İngilizce öğretilmektedir.

 Vizyonumuz;

 Küresel iletişim dünyada geliştikçe, küresel bir dil gereksinimi de ortaya çıkmıştır. İngilizce şüphesiz ki küresel bir dildir. Bu evrensel olgunun farkında olarak, eğitim dilimizi İngilizce olarak seçtik. Vizyonumuz, eğitimde mümkün olan en üst kaliteyi sunarak, en yeni eğitim teknolojileri ile öğrencilerin eğitim hayatına katkıda bulunmak ve öğrencilere dört beceriyi başarıyla kullanmayı öğretmek bununla birlikte, sınırların ötesine geçmek ve öğrencilerimizi uluslararası alana taşımak istiyoruz.

  Hedeflerimiz ;

 Öğrencilerin etkili bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak, İngilizce seviyelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve onları akademik çalışmayla ilgili çalışma becerileri ile donatmak için; Modüler Sistem, Öğrenme Merkezi, Konuşma Kulübü ve Yazma Merkezi gibi ders dışı etkinlikler yapmaktayız.

• Farklı kültürler hakkında farkındalık yaratmak ve öğrencilerin vizyonunu genişletmek.

• Öğrencilerin alan dersleriyle baş edebilmeleri için dil becerilerini ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

• Çağdaş teknolojik gelişmelerle okulda etkili bir öğrenme-öğretme ortamı yaratmak.

• Toros Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde başarısına katkıda bulunmak ve diğer üniversiteler arasındaki saygınlığını devam ettirmek hedeflerimizdir.

 

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi