YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

MÜDÜRÜN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,

Kuruluşundan günümüze on yılı aşan bir sürede büyük bir gelişmegösteren Toros Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulumuz, geçen yıl yapılanyasa değişikliği ile yeniden yapılandırıldı. Okulumuz iki akademik birim olarakoluşturduğu bu yeni yapısında Yabancı Diller Bölümü ile her aşamada yabancı dileğitimi ve öğretimi etkinliklerini yürütmektedir. Mütercim-Tercümanlık Bölümüise bu yıl ilk kez öğrenci alarak çeviribilimi alanında özgül programı ileeğitime başlamıştır.

Farklı düzeylerde dil eğitimi programları yürüten okulumuz, dileğitiminde modüler bir yaklaşımla, üniversitemizin farklı bilim alanlarındaeğitim gören öğrencilerimize tüm dil becerilerini kapsayan gelişmiş içeriksunmaktadır.  Okulumuzun eğitim kalitesi her geçen yıl artmakta, bu gelişmede yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından izlenmektedir. Pearson QualityAssurance belgesi olan okulumuz, eğitim yetkinliğini geliştirmeye önümüzdekidönemlerde de devam edecektir.

Yeni akademik yılda hepinize başarılar dilerim.


Prof. Dr. Mustafa Ş. AKSAN

Toros Üniversitesi Yabancı DillerYüksekokulu Müdürü

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi