YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YDYO DANIŞMA KURULU

Eylem/Faaliyet     Planı 

No

Eylem/Faaliyet

Görevler

Gözden  Geçirme

A. Eğitim-Öğretim

1

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ders programının 8. Yarıyılında 1 yarıyıl  olarak yer alan Uygulamalı Eğitim derslerinin süresinin 2 yarıyıl olacak  biçimde uzatılması için gerekli görüşmelerin yapılması

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı

Sürekli  

2

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ders programına disiplinler arası derslerin  eklenmesi için gerekli çalışmaların yapılması

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı

Sürekli

3

Öğrencilere  Toros Üniversitesi Dil Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM)  ile iş birliği içerisinde elektronik dil verisi kaynakları ve kullanımına ilişkin  bir eğitim semineri verilmesi

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Öğretim Elemanları & TÜDAM

Mart  2021

4

Öğrencilerin  uygulamalı eğitimlerine ve lisans eğitimlerinden sonraki iş süreçlerine uyum  sağlamaları için deneyim kazanmaları amacıyla, yararlanmak istedikleri saha  içi platformlardaki taleplerine gerekli bölüm desteğinin sağlanması

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı

Sürekli  

5

Öğrencilere  Toros Üniversitesi Dil Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM)  ile iş birliği içerisinde gerçekleşmiş dil verisine dayalı araştırmalar için  çalıştayların düzenlenmesi

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı & TÜDAM

Yılda  bir kez

6

Yabancı  Diller Bölümü ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin  yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı & Yabancı Diller Bölümü

Sürekli

7

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölümünde yüksek lisans programının açılması için  başvuru süreçlerinin hızlandırılması

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı

Sürekli

B. Araştırma-Geliştirme

1

Bilimsel  Araştırma Projeleri Birimi ve TÜBİTAK tarafından destek kapsamında bulunan  proje önerilerinin oluşturulması

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı

Sürekli

2

Yabancı  Diller Bölümü öğretim elemanlarının hazırlanacak proje önerilerine aktif  katılımının sağlanması için gerekli bilgilendirmenin yapılması ve  işbirliklerinin teşvik edilmesi

Yabancı  Diller Bölümü

Sürekli

C. Toplumsal  Katkı

1

Mersin  Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yapılacak kongre turizmi gibi  faaliyetlerde bölgesel ve ulusal düzeyde ilimiz ve ülke tanıtımına gerekli  katkının sağlanması

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı

Sürekli

2

Mersin  Deniz ve Ticaret Odası ortaklığıyla yapılacak faaliyetlerde bölgesel ve  ulusal düzeyde ilimiz ve ülke hedefleri doğrultusunda gerekli desteğin  sağlanması

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı

Sürekli

3

Öğrencilerin  özgeçmişlerinin toplanarak dış paydaşlar aracılığıyla talep edilmesi halinde  gerekli desteğin sağlanması

İngilizce  Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanlığı & Yabancı Diller Bölümü

Sürekli


İlke  kararları:

-           Danışma  Kurulu toplantısının 6 ayda bir yapılması

-           Danışma  Kurulu üyeleri için bir elektronik posta grubunun oluşturulması ve iletişimin  sürekliliğin kılınması

-           Öğrencilerin  özgeçmişlerini yükleyebilecekleri bir platformun oluşturulması için Bilgi  İşlem Daire Başkanlığı’na gerekli yazıların yazılması

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi