YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Yüksekokul  Kalite Komisyonu

Unvanı
Adı -Soyadı
Görevi
Uzaktan Eğitim Koordinatörü / Fakülte Koordinatörü
Kerem BEREKETOĞLU
Başkan/ Kalite Temsilcisi
Dr.Öğretim Üyesi
Ufuk Umut DEMİRHAN
Üye
Dr.Öğretim Üyesi
Gülsüm ATASOY KOLBAŞI
Üye
Öğr.Gör
Alper KALYONCU
Üye
Yüksekokul Sekreteri
Pınar KIVILCIM GÜNDÜZ
Üye
Bölüm Sekreteri
Damla ÇETİNER SALTIK
Üye

Kurul    Adı
Toros    Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Danışma Kurulu
Toplantı    Tarihi ve Saati/Yeri
24.12.2020    Perşembe günü Saat: 14.00 / Toplantı Zoom üzerinden yapılacaktır.

Danışma Kurulu Üyeleri

 
 
Unvanı    Adı ve Soyadı
Kurumu
Görevi
Prof. Dr. Mustafa AKSAN
Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür
Oya ÖZVEREN GENÇ
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yüksekokul Eğitim-Öğretim Koordinatörü
Öğr. Gör. Erkan TUNÇ
Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Alper KALYONCU
Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Kerem BEREKETOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu
Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr.Üyesi Gülsüm ATASOY KOLBAŞI
Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi  Umut Ufuk DEMİRHAN
Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Tuba KAYA SANAL
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü
Abdurrahman Tütüncü
Mersin  Zengin Tercüme
Sektör Temsilcisi
Ezgi Uçar
Mersin Deniz ve Ticaret Odası
Sektör Temsilcisi
Alev ÇAMCI
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Öğrenci TemsilcisiKurul    Adı
Toros    Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Danışma Kurulu
Toplantı    Tarihi ve Saati/Yeri
24.12.2020    Perşembe günü Saat: 14.00 / Toplantı Zoom üzerinden yapılacaktır.

Danışma Kurulu Üyeleri

 
 
Unvanı    Adı ve Soyadı
Kurumu
Görevi
Prof. Dr. Mustafa AKSAN
Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür
Oya ÖZVEREN GENÇ
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yüksekokul Eğitim-Öğretim Koordinatörü
Öğr. Gör. Erkan TUNÇ
Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Alper KALYONCU
Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Kerem BEREKETOĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu
Fakülte Koordinatörü
Dr. Öğr.Üyesi Gülsüm ATASOY KOLBAŞI
Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi  Umut Ufuk DEMİRHAN
Yabancı Diller Yüksekokulu
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Tuba KAYA SANAL
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü
Abdurrahman Tütüncü
Mersin  Zengin Tercüme
Sektör Temsilcisi
Ezgi Uçar
Mersin Deniz ve Ticaret Odası
Sektör Temsilcisi
Alev ÇAMCI
İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Öğrenci TemsilcisiBİRİM KALİTE KOMİSYONU

Birim Kalite Komisyonu, 03.12.2019 tarih 3/5 sayılı toplantı ile Yüksekokul Kurul Kararı ile oluşturulmuştur. Birim Kalite Komisyonunun genel amacı kurumumuzdaki eğitim kalitesini ve öğretim faaliyetlerini iyileştirmektir. Bu komisyonun kapsamlı tanımı ise eğitim, öğretim, araştırma ve her türlü hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, iç denetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi ile bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmalar ile akreditasyon çalışmalarını yürütmektir. Bu çalışmaları yürütmek için bir akademik yılda her dönem başında ve sonunda birer kez toplanmak üzere bütün komisyon üyelerinin ve komisyon başkanının katılımıyla en az dört defa toplantı yapılır ve bahsi geçen süreçler değerlendirilir. Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:

Birim Kalite Güvence Sistemi için gerekli süreçlerin belirlenmesi, uygulanması ve sürdürülmesinin sağlanması,

Kalite Güvence Sistemi performansı ve iyileştirme için ihtiyaçlarının Kalite Koordinatörlüğü’ne raporlanması,

Kalite Güvence Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla ilişkilerin yürütülmesi

Örnek alınabilecek kalite geliştirme çalışmalarını, diğer akademik birimler ile paylaşmak,

Kalite Güvence Sistemi ile ilgili verilecek benzeri görevleri yapmak.

Birim Kalite Komisyonu, görevlerinden dolayı Kalite Koordinatörüne karşı sorumludur.


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi