YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Hakkında

Daire Başkanlığımız; Üniversitemizin ihtiyacı olan bina ve tesislerin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak, üniversitenin taşınmaz edinimi sürecindeki teknik iş ve işlemleri (ruhsat, izin, vs.) yürütmek, ihale öncesi teknik şartname ve/veya yaklaşık maliyet çalışmalarını yürütmek, ihale edilen işlerin teknik kontrolünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, binaların genel bakım onarım işlerini yürütmek, gibi işleri gerçekleştirmektedir.

Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi