YARATICI ELLER TOPLULUĞU

Topluluğun Amacı

Yaratıcı Eller Topluluğu Üyelerinin:

Atatürk ilkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak,

Beden ve ruh sağlıklarını korumak,

Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak,

Topluluk, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak;

Disiplinler arası bağlantı kurabilmek ve bağların estetik ilişkisini kavratabilmek

Benlik algısının (duygu ve düşüncenin)geliştirilmesi

Üç boyutlu tasarım gücünü geliştirmek

Özgün tasarım gücünü geliştirmek

Tinsel birikimi plastik sanatlar yoluyla ifade edebilmek

Soyut-Somut kavramların ilişkilendirilmesi

Kişisel olandan evrensel olana geçişe yönelik  çalışmalar yapabilmek

Farkın dalık yaratabilmek

Sanatın özgür olduğu bir toplum oluşturabilmek


Öğrenci Bilgi Sistemi

Hazırlık Bilgi Sistemi

Dış İlişkiler

Kalite Yönetim Sistemi

Bologna Bilgi Paketi

Kalite Güvence Sistemi